Beszámoló a VIII. EMAS Kerekasztal találkozóról

Beszámoló a VIII. EMAS Kerekasztal találkozóról
 
A KÖVET Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával 2016. november 24.-én rendezte meg az EMAS Közösség éves találkozóját. A VIII. EMAS Kerekasztal találkozó házigazdája a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a helyszínt az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep adta.
 
 
Hazánkban jelenleg 28 szervezet rendelkezik EMAS regisztrációval, ők alkotják az EMAS Közösséget az EMAS rendszer hatósági szereplőivel, nevezetesen a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetmegőrzési Főosztálya, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság képviselőivel együtt. Egyesületünk Magyarország Európai Uniós csatlakozása, 2004 óta foglalkozik az EMAS rendszerrel, 2006 óta regisztrált EMAS rendszert működtetünk és számos pályázatot és programot indítottunk az elmúlt években az EMAS népszerűsítése terén. Évek óta szervezzük az EMAS Kerekasztal találkozókat, amelynek célja az EMAS Közösség összetartása, az információ áramlásának biztosítása, a jó gyakorlatok bemutatása és aktív párbeszéd moderálása az EMAS rendszer szereplői között. A 2016-2017-es évben ezt a feladatot az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” program keretein belül tesszük meg a Zöld Forrás program támogatásával. A találkozó megszervezésén túl a program részét képezi még az egyesületünk által 2004 óta használt és oktatott EMAS Egyszerűen módszer megújítása, harmonizálása az új követelményekhez, elvárásokhoz, jelen esetben az EMAS rendelet megújítását is indukáló ISO14001:2015 szabványhoz.
 
A november 24-i rendezvényre 30 fő regisztrált, 19 szervezettől, végül 19 fő vett részt. Az idei évben különös aktualitást adott a kerekasztal találkozónak két tény: Az egyik a 2015-ben kiadott új ISO14001-es szabvány, amelynek változásai természetesen hatással vannak /lesznek az EMAS rendelet megújítására és az EMAS hitelesített szervezetekre. A másik aktualitás az EMAS hazai Illetékes Testületének szerepét eddig ellátó Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszűnése, átalakulása 2017. január 1-től.
 
A rendezvényt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi osztályának vezetője, Makó Magdolna és Herner Katalin a KÖVET Egyesület nevében nyitotta meg. Ezt követően Dr. Dobi Bálint, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának vezetője és kollégája, Horváthné Kiss Ildikó számoltak be a várható változásokról. Konkrétan az a
 
 
 
A rendezvény az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” projekt része, melyet a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja 1.049.000Ft-tal támogat. Kormányzati cél jelenik meg a változásokban, hogy a Kormányhivataloknál mindent egy ablaknál lehessen elintézni. Ennek a folyamatnak az első lépcsőjeként jegyében 2015. április 1-től a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek beolvadtak az illetékességi területük szerinti Megyei Kormányhivatalokba, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálykén. Mivel a felügyelőségek illetékességi területe nem megyei szintű volt – korábban 10 felügyelőség és 2 kirendeltség működött – most a közigazgatási reform második lépcsőjében valamennyi megyében létrehozzák a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályokat, és így a környezetvédelmi hatóság illetékességi területe megyei szintű lesz. Ezzel egy időben a járási hivatalok megerősítése céljából a kormány szándéka szerint több feladat átcsoportosításra kerül a megyei kormányhivatalokból a járási hivatalokba, köztük a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályok is a megyei illetékességű járási hivatalokba kerülnek. Szintén 2017. január 1-től megszűnnek a másodfokú hatóságok és beintegrálódnak a megyei kormányhivatalokba. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség hatósági feladatait és így az EMAS regisztrációval kapcsolatos feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal veszi át országos hatáskörrel. Az EMAS rendszer szakmai felügyeletét továbbra is az FM látja el. A másik fontos változás az ISO14001:2015 szabvány, amely természetesen hatással lesz az EMAS rendeletre is. 2018. szeptember 15. után csak az új szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Előreláthatóan 2017. I. negyedév végére kihirdetik az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendeletét felváltó új EMAS rendeletet, amely várhatóan a következő módosításokat tartalmazza:
 
- I. melléklet: Környezet állapotfelmérés leírása kiegészül a szervezet kontextusának vizsgálatával, az érdekelt felek és azok igényeinek, elvárásainak feltérképezésével és a kockázatok és lehetőségek azonosításával.
 
- II. melléklet tartalmazza az ISO14001:2015 szabvány követelményeit, kiegészítve a B részben az EMAS speciális követelményeivel.
 
- III. melléklet nem változik jelentősen.
 
- IV. melléklet a Környezeti jelentés tartalmi követelményeit írja le.
 
Az EU-s jogalkotás célja a rugalmasabb, elektronikus jelentéstétel elősegítése. Ennek érdekében egy elektronikus, az EMAS regisztrált szervezetek számára használható online jelentés generáló portálon dolgoznak, ami megkönnyítené a jelentések írását és frissítését. Horváthné Kiss Ildikó beszámolt az EU EMAS ágazati referencia dokumentumairól is. Jelenleg 4 szektorra van elfogadva ilyen dokumentum: építőipar, élelmiszeripar, turizmus és kiskereskedelem. 2017-ben várható a közigazgatásra, a mezőgazdaságra és az autóiparra vonatkozó ágazati referencia
 
A rendezvény az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” projekt része, melyet a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja 1.049.000Ft-tal támogat. dokumentum, míg 2018-ra tervezik a telekommunikáció, fémgyártás területekre. A minisztériumon és a KÖVET-en keresztül az ágazati referencia dokumentum tervezetek eljutnak az EMAS Közösség tagjaihoz is véleményezésre, amelyre 1 hónap van. Ezeket igyekszünk ágazati szakmai szervezetekhez is eljuttatni.
 
Brüsszelben 2016. december 12.-n lesz egy EMAS workshop a biodiverzitás témakörében, egyben egy útmutatót ad ezzel kapcsolatban ki a Bizottság. Az EMAS Award 2017 a Körforgásos gazdaság témakörében kerül kihirdetésre, jelentkezni várhatóan február 15-ig lehet, információt továbbítjuk a szervezetek felé, amint elér hozzánk. Bíztatjuk a szervezeteket a nemzetközi megmérettetésre! A hatósági változások után Moravcsikné File Katalin az ÉMI-TÜV Süd Kft. vezető auditora, EMAS hitelesítője segített eligazodni a szabvány változásai között. A legfontosabb megállapítás, hogy az új ISO14001 szabvány már majdnem EMAS, a követelmények közelednek egymáshoz, de még nem éri el az EMAS szintjét. A legfontosabb változások:
 
- az első számú vezető elkötelezettségének biztosítása, ebből következően az erőforrások biztosítása,
 
- a szervezet dolgozóinak aktív bevonása,
 
- az érdekelt felek és azok elvárásainak azonosítása,
 
- életciklus szemlélet beépülése a környezeti tényezők és hatások megalkotásakor,
 
- kockázatok és lehetőségek azonosítása,
 
- az EMAS-hoz hasonlóan az új ISO14001 szabványban a KIR célja a környezeti teljesítmény javítása
 
- a szabvány szerkezete egységes a többi rendszer szabványéval, így egyszerűsíti az integrált rendszerek működtetését.
 
Az EMAS Kerekasztal találkozó résztvevői a kávészünet után két csoportban műhelymunka keretén belül együtt gondolkodtak a következő témákon:
 
- Szabvány változás hatásai. Moderátor: Morakvicskné File Katalin
 
- EMAS külső és belső kommunikációja, Moderátor: Herner Katalin
 
Bár különböző témát adtunk meg a csoportoknak, a jelenlévők azokat a témaköröket járták körbe, ami a legjobban foglalkoztatta őket: az EMAS népszerűsítése, az EMAS hitelesített szervezetek előnyei és lehetőségei a többlet munkát és fegyelmezettebb rendszer működtetést igénylő EMAS rendszerből adódóan.
 
A rendezvény az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” projekt része, melyet a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja 1.049.000Ft-tal támogat.
 
Összefoglalva az EMAS Közösség véleményét, üzenetét a műhelymunka alapján:
 
Az egyik legfontosabb téma, hogy hogyan lehetne a cégeket ösztönözni az EMAS bevezetésére. Az EMAS Kerekasztal találkozón a hitelesített vagy felkészítés alatt álló szervezetek vesznek részt, nyitni kellene a többi szervezet felé. Annak ellenére, hogy a találkozó nagyobb körben kerül meghirdetésre, nem jellemző, hogy az EMAS Közösség tagjain túl érdeklődnének a rendszer és az esemény iránt. Mivel lehetne a szervezeteket megnyerni és az EMAS mellé állítani?
 
1. Azzal, ha az EMAS bevezetése gazdasági előnyt jelentene a szervezetnek – jogi oldalról támogatva – adókedvezmény, eljárási díj kedvezmény, termékdíj kedvezmény.
 
2. A hitelesített EMAS rendszer hatósági ellenőrzések, elbírálások, engedélyek estében jelentsen előnyt, hiszen a rendszer működtetése a megbízhatóságot, átláthatóságot növeli.
 
3. Szakmai szervezetek bevonásával, KSZGYSZ, Kereskedelmi és Ipar Kamara, Mérnök Kamara – Kiállításokon, EXPO-n szakmai nap keretében meg kellene ismertetni az EMAS-t. Ennek célja az EMAS logó és a mögöttes tartalom, a prémium kategóriás környezetközpontú irányítási rendszer ismertebbé tétele szakmai és civil körökben egyaránt.
 
4. Mérnök Kamara Oktatási rendezvényeibe beilleszteni, de egyetemek vagy felsőoktatási intézményekben is oktatni az ISO szabványok mellett az EMAS-t is.
 
5. EMAS Egyszerűen módszer és szervezetek csoportos felkészítési lehetőségeinek megismertetése a szervezetekkel - akár szakágazati szaklapokban való hirdetés támogatásával – kérdés a finanszírozás.
 
6. Az EMAS rendszer, a logó ismertségének, elismertségének növelése annak érdekében, hogy a rendszert működtető szervezetek kommunikációs erőfeszítései sikeresek legyenek.
 
7. Másrészt a kulcs a jogalkotók kezében van, az EMAS ismertsége, stratégiai beépítése a jogszabályokba, pályázati, közbeszerzési eljárásokba.
 
8. Az EMAS mint hír jelenjen meg a szaksajtóban, médiában – jó gyakorlatokkal, pozitív példákkal.
 
9. A műhelymunka résztvevői szerint a fenti lehetőségek kiaknázása részben finanszírozás kérdése. Kinek a feladata és ki finanszírozza az EMAS népszerűsítését, az erre indított kampányokat.
 
10. Az EMAS Közösség tagjai azzal tudnak hozzájárulni az ismertséghez, hogy eredményeiket, az EMAS logót, környezeti politikájukat és hitelesített környezeti nyilatkozatukat külső és belső érdekelt feleik (munkatársak, partnerek, beszállítók, vevők, stb. ) felé aktívan kommunikálják.
 
 
 
A rendezvény az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” projekt része, melyet a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja 1.049.000Ft-tal támogat.
 
A műhelymunka után lehetőségünk volt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkáját és elért eredményeit meghallgatnunk Makó Magdolnától illetve körbejárhattuk az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepet. Az üzemben biogázt állítanak elő a szennyvíziszapból illetve a körfogásos gazdaság jó példájaként a villamos energián kívül még három féle terméket (homokot és kétféle felhasználású komposztot) állítanak elő a szennyvíztisztítási technológiában. Meggyőződhettünk arról, hogy az FCSM Zrt. mottója: „ A környezetvédelem minden más felett.” nem csak a szavak szintjén létezik a szervezetnél, hanem a gyakorlatban is e szerint működnek.
 
Köszönjük házigazdánknak, előadóinknak és a Zöld Forrás programnak, hogy hozzájárultak a VIII. EMAS Kerekasztal találkozó létrejöttéhez, nem utolsó sorban köszönet a jelenlévőknek a részvételért!
 
Herner Katalin
 
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért