Szolgáltatási piramis

A vállalat érzékeli, hogy a világ megváltozott, s tennie kellene valamit a kedvezőtlen társadalmi és környezeti folyamatok fékezése érdekében, különösen azért, mert mások is ezt teszik. A bajt azonban nem érzi túl nagynak, a tennivalókat nem tekinti túl sürgetőnek. Inkább csak saját megnyugtatása –„ ki tudja, talán tényleg versenyelőnyt jelent” - céljából vesz igénybe néhány egyszerű szolgáltatást. A motiváció kívülről jön. 

A vállalat határozottan elszánja magát arra, hogy részt vegyen a kedvezőtlen folyamatok elleni, illetve a fenntarthatóságért vívott küzdelemben. Már nemcsak a felszínt karcoló szolgáltatásokat igényli, hanem a mélyebbre mutatókat is. A motiváció azonban még inkább kívülről jön.

A vállalat egyre pontosabban látja a probléma nagyságát, s továbbgondolja saját felelősségét, feladatait annak megoldásában. Arra törekszik, hogy a piacon elérhető legtöbb fenntarthatósági szolgáltatást igénybe vegye, a fenntarthatósági szempontokat beépítse a működését meghatározó politikákba. A motiváció kezd belsővé válni.

A vállalat nem egyszerűen megy a folyamatok után, hanem igyekszik azoknak az élére állni. Nem beszél a tennivalókról, hanem teszi a dolgát. Komolyan gondolja, hogy felelősséggel tartozik az érintettjeinek, és nagyon sok  mindent tesz azért, hogy ezt a felelősséget érvényre juttassa a működésében. A motivációja egyre inkább belülről származik, gondolkodásában azonban a profit még megelőzi a fenntarthatóságot.

A  vállalat teljes mélységében átérzi a probléma súlyát. A fenntarthatóság érdekében hajlandó a profitját is érintő intézkedéseket hozni; hajlandó újragondolni működésének kereteit. A vállalatnak van ugyan profitja, de a célja nem a profit minden áron való növelése. A motiváció teljesen belsővé válik. A vállalat nem elégszik meg a „fenntarthatósági rutin megoldásokkal”, új és hatásos módszereket keres és alkalmaz.