Biokom Környezetgazdálkodási Kft - Piaci előnyök szelektív hulladékgyűjtéssel

AZ IPARÁG

A BIOKOM Kft. kommunális szolgáltatásokat végez, ami elsősorban háztartási és ipari hulladék gyűjtését, részbeni újrahasznosítását és lerakását jelenti. Magyarországon évente 20 millió köbméter (kb. 2,5-3 millió tonna) háztartási hulladék keletkezik, ami az 1980-as adat kétszerese. Ennek mintegy 85 százaléka lerakásra kerül. A Központi Statisztikai Hivatal becslése szerint 600 lerakóhely üzemel az országban, egyes szakértői vélekedések szerint az illegális lerakóhelyek száma ennek négyszerese is lehet.

A legtöbb lerakó hamarosan betelik, ezért a magyar kormány komoly erőfeszítéseket tesz az újrahasznosítás elősegítésére.

1995-ben törvényi szabályozás az önkormányzatok felelősségébe utalta a kommunális hulladékok elszállításának kérdését és lehetőséget biztosított számukra, hogy maguk válasszák meg a szolgáltató céget. Így Magyarországon erős versenyhelyzet alakult ki a kommunális szolgáltató szektorban az önkormányzatok megnyerésére. Vannak még kiaknázatlan lehetőségek is olyan kicsi faluk esetén, ahol a település lakói eddig “szemétdombra", vagy régóta használt illegális szeméttelepre hordták háztartási hulladékaikat.

1995-ben egy másik törvény (LVI. számú) bevezette a termékdíjak rendszerét, mely szerint öt termékcsoportra (üzemanyag, gumiabroncs, hűtőközeg, csomagolóeszköz, akkumulátor) adójellegű díjat szednek be a “szennyező fizet elv" alapján. A díj a törvény értelmében a Központi Környezetvédelmi Alapba folyik be, ahonnan visszaigényelhető ezen termékek begyűjtésére, újrahasznosítására, környezeti hatásainak csökkentésére. Ez a lehetőség a hulladékpiac újrafelosztását eredményezte. Mindezekkel együtt az iparágra jellemző az erős törvényi szabályozottság: meghatározott, hogy melyik vállalat, milyen feltételek mellett, milyen módon, milyen tevékenységet végezhet.

A korábban magyar tulajdonú hulladékgazdálkodási piacon ma jelentős a nyugati befektetők jelenléte; elsősorban német, francia és osztrák cégek hoztak létre kizárólagos vagy vegyes tulajdonú vállalatokat.

A BIOKOM LEÍRÁSA

A Biokom Kft. Pécs és vonzáskörzetének kommunális szolgáltató cége. Az 1994-ben két vállalat összevonásával létrejövő társaság az elmúlt négy évben dinamikus fejlődést ért el. A cég küldetése, hogy elősegítse a lakosság, vállalatok és közüzemi intézetek környezetvédelmi és közegészségügyi kötelességeinek biztonságos és garantált megvalósulását valamint a környezetükben lévő települések egyre esztétikusabb és egészségesebb voltát. Mindehhez kedvező feltételeket biztosít az 1995 évi termékdíjakról szóló LVI. törvény, melynek hatására szelektív hulladékgyűjtés indult Pécsen a Biokom Kft. irányításával - jelentős piaci előnyszerzés lehetőségét biztosítva a vállalat számára. Ezen program mellett a vállalat összevontan kezeli a minőség és környezetvédelem kérdéseit, reményeik szerint 1998 októberében megkapják az ISO 9002-es illetve az ISO 14001-es tanúsítványokat.

A Biokom Környezetgazdálkodási Kft fő tevékenységi területei:

 •     lakossági és ipari szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése
 •     másodnyersanyagok szelektív gyűjtése, válogatása, hasznosítása
 •     szilárdhulladék-lerakó üzemeltetése, rekultivációs tervek készítése
 •     regionális hulladék gyűjtése, szállítási és kezelési rendszerek szervezése, tervezése és üzemeltetése
 •     park- és mélyépítés, zöldterület-fenntartás, karbantartás, felhagyott-bánya és iparterületek rekultivációjának tervezése, kivitelezése.

Fogyasztóik Pécs Megyei Jogú Önkormányzat, Siklós, Sásd és további 35 kis falu lakosságából, közintézményeiből és vállalataiból kerülnek ki. A Biokom tulajdonosai: 61,2%-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 38,8%-ban Monix Holding Kft. Ez utóbbin keresztül a Biokom a francia Générale des Aux (CGE) csoport tagja, amelynek nemzetközi szinten 11,2 milliárd francia frank forgalommal a hulladékgazdálkodás negyedik legnagyobb üzletága az építőipar, a vízszolgáltatás és -tisztítás, valamint az energiaszolgáltatás után.

A Biokom vezetése magyarokból áll, nagy szabadsággal hoz döntéseket, a francia tulajdonos leginkább tanácsadóként vesz részt a cég tevékenységében. Az alkalmazottak száma 210 és 230 ember között mozog. A céget 1994-ben két cég, a Kertészeti Vállalat és a Köztisztasági Vállalat összevonásával hozták létre, majd 1995 augusztus elsején kapta a Biokom nevet.

Eközben az összevonás után a gazdaságtalan tevékenységi kört és alkalmazotti létszámot csökkenteni, racionalizálni kellett, míg az igazgató személye az átalakulás óta nem változott. A Biokom éves bevétele 700-800 millió forint, mely egyre növekszik a bővülő települési hálózat kapcsán. Központjuk lakóövezetben, a válogatómű ipari területen, a hulladéklerakó pedig szántófölddel övezett területen helyezkedik el.

A vállalat célja, hogy az ellátatlan vagy a nem megfelelően ellátott területekre is kiterjeszthessék szolgáltatásaikat. Mindehhez lehetőséget biztosít az 1981-től működő és lassan megtelítődő lerakó kibővítést célzó pécsi önkormányzati beruházás, mely további 30-40 évre biztosít helyet a kommunális szemét lerakására.

A BIOKOM KÖRNYEZETI HATÁSAI

A cég környezeti hatása termelővállalatokkal összevetve nem jelentős. A Felügyelet számára rendszeresen készített levegőszennyezésről és szennyezőanyag-kibocsátásról szóló jelentések mindig határérték alatti számokat mutatnak. Emellett a francia tulajdonos apportként az akkori legmodernebb, az EU előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtő autókat hozta be a vállalatba, melyek igen hatékonyak, hiszen mindenféle hulladéktároló ürítésére alkalmasak. A járművek gázolajjal üzemelnek és évente összesen 360-400 ezer liter között fogyasztanak. Sajnos nincsenek összehasonlító elemzések a jelen és a múlt üzemanyag használata között. Az autók az EU előírásoknak megfelelnek, naponta ellenőrzik őket. Zöld kártyájuk van. A cég figyel az optimális szemétgyűjtési utak tervezésére is. Feleslegesen soha nem megy hulladékgyűjtő autó. A gépkocsik tömörítőlapos rendszerűek, ami sokkal kisebb zajt okoz, mint a korábbi forgódobos tömörítés.

A Biokom által az önkormányzattól bérelt szemétlerakó biztonságát a talajban lévő közel 30 méteres agyagréteg szavatolja. Ehhez járul a félévenkénti vizsgálat. 1995-től a lerakónál működő hídmérleg a lerakott hulladék mennyiségének nyilvántartását segíti, melyet a hulladékok fajtáinak rögzítése egészít ki. Az itt lehetséges légszennyezés a biogázok levegőbe jutása. A rekultiválás folyamán megtörténik a biogáz összegyűjtése, ennek tervezése folyamatban van. A vállalat környezeti hatásainak pontos megismerését és alacsony szinten tartását segíti majd elő az ISO 14001-es szabvány bevezetése, melyet kiterjesztenek a kialakítandó hulladékudvarokra is.

A CÉG MOTIVÁCIÓJA A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A Biokom 6 másik önkormányzattal ill. azok kommunális szolgáltató cégével együtt 1996-ban nyerte el a pályázatot 3 termékdíjas termék (gumi, csomagolóanyag és akkumulátor) visszagyűjtésére. A beruházásokat és az üzemeltetést részben az államtól visszaigényelt források fedezik, a Biokom így ún. rendszergazda a termékdíjakról szóló 1995 évi LVI. törvény alapján, amivel a cég piaci dominanciáját kívánja elérni. Emellett új piaci lehetőségeket jelent a szelektív hulladékgyűjtéssel és azok kezelésével nyert másodnyersanyag étékesítése. Az is fontos, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok újrahasznosítása kevesebb lerakandó hulladékot eredményez, mely a hulladéklerakók kapacitását növeli.
A motiváló tényezők másik csoportjába tartoznak a vállalat számára az európai szinten egyre szigorodó előírások és növekvő piaci igények. Ehhez járul a Biokom igazgatójának személyes meggyőződése és törekvése a tisztább környezetre. A vállalat célja, hogy a lakosság és legfőképpen a diákok szemléletváltozásában érjen el sikereket. Persze a szelektív hulladékgyűjtési program javítja a vállalat külső megítélését is.

MEGVALÓSÍTÁS

A szelektív hulladékgyűjtés kialakításának folyamata

A pályázat megnyerésével a Biokom egy 1,3 milliárd forint értékű beruházást indított útjára. A programban résztvevő cégek konzorciumot alakítottak a koordinálásra és a végrehajtás segítésére, ahol a Biokom irányító szerepet vállalt. A beruházás során a Biokom a cég alkalmazottai által ufóknak nevezett szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas tárolókat helyeztek el Pécs számos pontján. Emellett Kertvárosban zsákokat adtak a lakosoknak, amibe a szelektíven gyűjtött hulladékot rakhatják. Minden héten csütörtökön, ugyanabban az időpontban egy jellegzetes szignállal közlekedő autó szedi össze ezeket a zsákokat. A szelektív hulladékgyűjtés során a konténereket és zsákokat utólag át kell válogatni, hogy tényleg csak az odavaló hulladék legyen benne. Ennek megvalósítását segíti az 1998 októberében átadásra kerülő válogatómű és a hozzá kapcsolódó hulladéklerakó. A szelektíven gyűjtött hulladékot a Biokom az előkészítés után értékesíti olyan csatornákon, melyeket leginkább személyes ismeretségek vagy régi üzleti kapcsolatok alapoznak meg. Több céggel kötöttek szerződést a másodnyersanyagok hasznosítására. Körülbelül az összegyűjtött szemét 13 százalékát gyűjtik szelektíven, terv a jövőre nézve a 25-30 százalék. Rövid időn belül megjelennek majd a cég hulladékudvarai is, ahova a lakosság ingyen lerakhatja majd a háztartási nem hasznosítható hulladékát. A társaság új szolgáltatása, hogy a hulladékudvarok folyamatosan átveszik a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékot is, ennek leadására eddig csak évente kétszer volt lehetőség.

1997 novembere óta működik egy referencia hulladékudvar. 1998 áprilisában, a Föld napján nyílott meg egy második, és a már építés alatt álló válogatóművel együtt egy újabb udvar nyílik 1998. nyarán. A hulladékudvarok valószínűleg nem lesznek nyereségesek, de a hiányt az önkormányzat állja, akinek törvényi kötelessége a lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése is.

Személyzet

A program megvalósítására nem alakítottak ki külön szervezetet. A tervezett ISO 14001-es szabvány bevezetése a környezetvédelmi igazgatósági hatáskör kialakítását jelenti a vállalat számára. Alapvetően a környezetvédelmi referens felelős a környezetvédelemmel kapcsolatos törvényi megfelelésért, a kiépítendő környezetközpontú irányítási rendszer működtetésért. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység és az újrahasznosítás a vállalat alaptevékenysége, így abban az egész szervezet részt vesz. A tudatformálási feladatokat a marketing és kereskedelmi igazgató tartja kézben.

A környezetvédelmi meggondolások más területeken is jelen vannak a tervezett ISO 14001-es irányítási rendszerrel összhangban. Ezt mutatja a központi iroda átalakítása, a régi kazánok lecserélése és 2 új energiatakarékos kazán beállítása. Az irodában is megtalálhatók az újrafelhasználható papíroknak kirakott dobozok. Emellett a Biokom nagyon ügyel az optimális szállítási útvonalakra.

Az alkalmazottakra tett hatás sajnos eddig nem jelentős. A cég még nem hirdette meg környezetvédelmi politikáját, de akik már foglalkoznak az ISO 14001 bevezetésével, pozitívan ítélik meg az új rendszert.

Oktatás

A szelektív hulladékgyűjtés és a hatékony környezetközpontú irányítási rendszer kialakítását célozta, hogy a Biokom dolgozói - vezetők és alkalmazottak egyaránt - Franciaországban és Németországban figyelhették meg ezen rendszereket.

A cég "Szelektív hulladékgyűjtő és szállító" címmel a fizikai munkásoknak összesen 16 napos, kötelezően előírt tanfolyamot szervezett, ahol biztonságtechnika, műszaki és karbantartási ismeretek, munkavédelem, gépkezelés, gépkocsi vezetési technika és viselkedési elvárások mellett környezetvédelmi előadásokat is hallgattak. Ezen belül a kitértek a leggyakoribb szennyező források, a legfontosabb hulladéktípusok és a szelektív hulladékgyűjtés ismereteire. A tanfolyam elvégzése kötelező volt, de sikeres vizsgatétel után fizetésemelés járt. Az alacsonyabb értékű munkának ezután nagyobb lett az értéke és ez motiváló tényezőként hatott a fizikai dolgozókra.

A termelésirányítók képzési programjában az öt napból kettő a környezetvédelem jegyében telik el. A témák az alábbiak:

 •     települési hulladékok gyűjtése, szelektív gyűjtés, szállítás
 •     veszélyes hulladékok kezelése
 •     hulladékok kezelése, tárolása
 •     kapcsolódó biztonságtechnikai elvárások
 •     kapcsolódó műszaki és szakigazgatás adminisztráció
 •     környezeti elemek védelme
 •     természetvédelem
 •     szakterületre vonatkozó műszaki szabványok
 •     minőségbiztosítás a szolgáltatásban.

A leírt képzés folyamatos. A foglalkozásokat a cég vezetői ,illetve külső szakemberek tartják. Ennek a képzési programnak az igazgató személyes törekvése ad alapot, mely a Biokom dolgozóinak magasabb képzettségét célozza.

Belső kommunikáció

A belső kommunikációt segíti a faliújság, valamint az igazgató azon elvárása, hogy a havonta egyszer tartott kibővített igazgatósági gyűlésen elhangzott nyilvános információkat az alkalmazottal is közöljék. Emellett nemrég került a céghez egy külső kapcsolatokkal (PR) foglalkozó alkalmazott, akinek nagy lendülettel látott hozzá a belső kommunikáció fejlesztéséhez. Várhatóan a bevezetés alatt álló irányítási rendszer jobb belső kommunikációs csatornákat eredményez.

Szervezeti eszközök

A Biokom információforrásai a hatóságok, (velük a kapcsolat állandó, szinte személyes jellegű) konferenciák, az Internet, szaklapok, kiállítások valamint a különböző szövetségek és egyesületek, mint például a KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület). A legnagyobb jelentőségű a cég számára a kiterjedt személyes kapcsolatrendszere és hagyományosan jó üzleti kapcsolatai.

Külső kommunikáció

A Biokom hamarosan publikálja környezetvédelmi politikáját, egyúttal jelen van a város közéletében. Állandó párbeszédet folytat a lakossággal lakossági fórumokon és az ügyfélszolgálaton keresztül, meghallgatja panaszaikat és javaslataikat. A vállalat hatékony információs kapcsolatot tart a környező önkormányzatokkal is: a kökényi hulladéklerakó fejlesztése során a terveket és a helyszínt is megmutatták a környékbeli önkormányzatok képviselőinek.

A vállalat külső kommunikációjához tartozik az a programsorozat is, mely az iskolák, óvodák és közintézmények körében működik. Ezt a programot még a termékdíjas beruházás előtt elkezdte a Biokom. Szelektív hulladékgyűjtésre szólították fel ezen intézmények dolgozóit és a gyerekeket. Ezen akciók során a Biokom által elszállított hulladék után az iskolák írószerre váltható bónokat kaptak.

Emellett az önkormányzati “Környezetünkért Alapítvánnyal" közösen a cég papírgyűjtési akciókat is szervez. A papír ugyan nem termékdíjas, de a Biokom vállalja a papír elszállítását, mert a lakosság és legfőképpen a gyerekek szemléletváltozását segíti elő. A papírgyűjtési programban jelenleg 66 óvoda és iskola vesz részt és 1995 óta mintegy 580 tonna pappírt gyűjtöttek össze ilyen módon.

EREDMÉNYEK

Az eredmények között a legfontosabbak a lakosság környezettudatos viselkedésének javítása, a vállalati eredményt javító, kedvezményes külső források bevonása és legfőképpen a kevesebb lerakott hulladék.

Partnerek

A Biokom nagyon jó kapcsolatot tart az önkormányzattal és az önkormányzati alapítvánnyal, mellyel közösen szokták az iskolai akciókat szervezni. Emellett együttműködik a Pécsi Közüzemi Rt-vel is. A két cég egymás munkáját segíti az illegális lerakók megszűntetésében és közterület fenntartásban, hogy rend és tisztaság legyen a városban.

Pénzügyek

A Biokom termékdíjhoz kapcsolódó beruházása 1,3 milliárd forint értékű. Az állam támogatásaként csomagolóanyagokra 660 millió forintot kapott a vállalat, melyből 330 vissza nem térítendő támogatás, ugyanekkora összeg pedig kamatmentes hitel. A gumi begyűjtésére 60 millió támogatást nyertek az államtól (szintén fele hitel, fele támogatás), az akkumulátorokra pedig 38 milliót. Ezt a 758 millió forintot a cég további 550 millióval egészítette ki. Az 1,3 milliárd forintnyi beruházás eloszlása: 60% eszközök beszerzésére, 30% épületre és építményre, 5% PR kiadás és 5% egyéb.

A vállalat bár önkormányzati tulajdonú, de nem az önkormányzat állja kiadásait. A Biokomnak nyereséget kell termelnie, az önkormányzat legfeljebb besegít, mint a kialakítandó hulladékudvarok esetében. A cég beruházásainak fedezetét általában pályázatokból nyeri.

A szelektív hulladékbegyűjtés jövője

A szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a legnehezebb, hogy ennek a programnak nincs múltja. A programgazdák maguk kísérletezik ki a lehetőségeket és maguknak kell megtalálniuk az értékesítési lehetőségeket.
A szelektív hulladékgyűjtés sikere két dolgon múlik. Az egyik a lakosság, akiknél el kell érni, hogy a tiszta környezet iránti igényességük kialakulásával betartsák a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. A másik alappillér a környezetvédelmi háttéripar, mely feldolgozza a kommunális szolgáltatók által összegyűjtött másodnyersanyagokat. Magyarország mindkét területen komoly átalakulás előtt áll.

Eredmények a szelektív hulladékbegyűjtés terén

A környezeti hatása ennek a programnak, hogy fokozatosan kevesebb hulladék kerül a lerakóba, ami növeli azok élettartamát. Emellett kevesebb lesz a gazdátlan veszélyes hulladék, hiszen a lerakó udvarokban bárki elhelyezheti az ilyenfajta hulladékát. A szelektív hulladékgyűjtés csökkenti majd a szemétdíjat is.

Emberi hatásokban a Biokom próbálja formálni a lakosság tiszta környezet iránti igényét, s el szeretné érni, hogy mindenki komolyan vegye a szelektív hulladékgyűjtést. Legjobb eredményeket a gyerekek körében ért el eddig a cég, mikor is az iskolai és óvodai gyűjtési akciók során illetve egyéb programok és előadások kapcsán hívták fel a gyerekek figyelmét a környezetvédelemre. A felnőttek meggyőzése nehezebb lesz. Az emberi hatásokhoz tartozik alkalmazottak munkakörülményeinek és higiéniájának megfelelő kialakítása is, melyre a cég nagy hangsúlyt helyez.

Az üzleti eredményekről szólva elmondható, hogy a Biokom új piaci szegmenst célzott meg a szelektív hulladékgyűjtés kialakításával, s rendszergazda szerepben átalakította a “szemetes piacot". A vállalatot Pécsett a szelektív hulladékgyűjtéssel azonosítják és így jelentősen javult külső megítélése.
A szelektív hulladékgyűjtés beruházásának megtérülése 2000 után várható.

JÖVŐBELI TERVEK

A vállalatnál előrehaladott állapotban van az integrált irányítási rendszer bevezetése, év végére szeretné megszerezni az ISO 9002-es és az ISO 14001-es tanúsítványokat. Ettől a feladatok racionalizálását, a szervezettség javulását, költségcsökkentést és energiatakarékossági hatást várnak. A vállalati célok között szerepel a hulladékkereskedelem fejlesztése és hulladék nagykereskedelem kialakítása. Ehhez szükség lesz a még hiányzó, a másodnyersanyagok gyűjtését és feldolgozását szolgáló műszaki létesítmények kialakítására és az értékesítési utak fejlesztésére. A cég céljai közé tartozik az interkommunális szervezetek kialakítása, megszervezése a térségben. Végül fontos kiemelni a cég fokozódó erőfeszítése a lakosság környezettudatosságának javítására.

INFORMÁCIÓT SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Váradiné Török Ilona környezetvédelmi referens

Leitol Csaba marketing és kereskedelmi igazgató

Cím:
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
H-7632 Pécs, Siklósi út 52.
Telefon/fax:
(36 72) 502 100 / (36 72) 439 836
Drótposta:
biokom1[kukac]dravanet.hu

AZ ESETTANULMÁNY ÍRÓJA
Tari Szilvia, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Cím:
BKE, AIESEC Iroda, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Telefon/fax:
(36 1) 217-4530 vagy 218-6855 / AIESEC
Drótposta:
aiesec[kukac]pegasus.bke.hu