Valóban Felelős Vállalat

A KÖVET egyik leginnovatívabb szellemi terméke a Valóban Felelős Vállalat (VFV) nevű modell, amelyet 2005-2007 között dolgozott ki Az Európai Unió Leonardo Programjának támogatásával. A könyv és film formájában megjelent anyagokat azóta 7 nyelvre fordították le, több egyetem és főiskola alkalmazza az oktatásban. A KÖVET mellett a független Magyar Public Relations Szövetség is külön díjat ír ki évente ebben a kategóriában. A modell következetes alkalmazására a vállalat-fejlesztésben, illetve részletes, ilyen szempontú kutatásra eddig nem került sor. A VFV öt alapelve a következő táblázatban összegezhető, összehasonlítva a „normál üzletmenet” szerint működő vállalattal.

 

Hagyományos vállalat

Valóban Felelős Vállalat

Szállítás

A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésre, piacokra.

Igazságosság

Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazsá­gos­ság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalan­ságot. Méltányos kereskedelem, munkabérek és körülmények.

Ökonomizmus

A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdasági mánia között. A gazdaságos­ság fontos feltétel, de nem fő cél.

Méret

Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növeke­dés­sel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszútávon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem növekvő jövedelem kell.

Termék

Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenysé­get keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.

 

Subscribe to RSS - Valóban Felelős Vállalat